TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

AÇIKDENİZ DOĞU OTWAY HAVZASI, VICTORIA, AVUSTRALYA SAHASININ TEKTONOSTRATİGRAFİK EVRİMİ, SİSMİK YORUMU VE 2 BOYUTLU RESTORASYONU

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Otway Havzası, Litosferik Genişleme Modelleri, Tektonostratigrafi, Restorasyon, Sismik Yorum. The Otway Basin, Lithospheric Stretching Models, Tectonostratigraphy, Restoration, Seismic Interpretation.
Yazarlar
  • MEHMET HAZAR
Paylaş: