TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

KESİLMİŞ ELMASLARDA SPEKTROKOPİK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ

Bildiri Türü : Poster Bildiri
Anahtar Sözcükler : Elmas, katodoluminesans, büyüme paterni, spektroskopi. Diamond, cathodoluminescence, growth zones, spectroscopy.
Yazarlar
  • FEYZA KETENCİ KAYRAK
  • MEHMET SEZAİ KIRIKOĞLU
Paylaş: