TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

ANADOLU’DA BİLİMSEL AMAÇLI İLK SEYAHATLER VE BUNLARIN KÜLTÜREL JEOLOJİ BAĞLAMINDA ÖNEMİ

Bildiri Türü : Poster Bildiri
Anahtar Sözcükler : Anadolu, Seyahatler, Eski Rotalar, Kültürel Jeoloji, Kültürel Jeotravers, Anatolian, Early Travels, Ancient Geo-Routes, Cultural Geology, Cultural Geo-Traverse.
Yazarlar
  • TALAT HAVZOĞLU
  • YAHYA ÇİFTÇİ
Paylaş: