TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

KAÇKAR BATOLİTİ ORTA EOSEN GRANİTOYİDLERİNİN 40Ar/39Ar JEOKRONOLOJİSİ VE Sr-Nd-Pb İZOTOP JEOKİMYASI, KD TÜRKİYE

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Orta Eosen granitoyidleri, 40Ar/39Ar jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb izotop oranları, KD Türkiye, Middle Eocene granitoids, 40Ar/39Ar geochronology, Sr-Nd-Pb isotope ratios, NE Turkey
Yazarlar
  • ABDURRAHMAN DOKUZ
Paylaş: