TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KUVATERNER JEOLOJİSİ HARİTALARININ HAZIRLANMASI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Kuvaterner, jeolojik harita, çökelme ortamları, Türkiye, Quaternary, geological map, depositional environments, Turkey
Yazarlar
  • ALPER GÜRBÜZ
  • NİZAMETTİN KAZANCI
Paylaş: