TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

ANADOLU GÖLLERİNDE KUVATERNER ÇALIŞMALARI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Kuvaterner, Göl çökelleri, Anadolu Gölleri, Geçmiş iklim, Geçmiş ortam, Quaternary, Lake sediments, Anatolian Lakes, Paleoclimate, Paleoenvironment
Yazarlar
  • SENA AKÇER ÖN
Paylaş: