TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

DOĞU PONTİDLERİN GEÇ KUVATERNER DÖNEMİ YÜKSELİM HIZI VE AKTİF TEKTONİĞİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Doğu Pontidler, OSL yaşlandırma, Yükselim hızı, Denizel taraça, Aktif tektonik, Eastern Pontides, OSL dating, Uplift rate, Marine terrace, Active tectonics
Yazarlar
  • MUSTAFA SOFTA
  • JOEL Q.G. SPENCER
  • TAHİR EMRE
  • HASAN SÖZBİLİR
  • MEHMET TURAN
Paylaş: