TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

BALIKESİR-BURHANİYE-DUTLUCA KÖYÜ CİVARINDAKİ HİDROTERMAL ALTERASYONUN MİNERALOJİK, PETROGRAFİK İNCELENMESİ VE KÖKEN YORUMU

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Yüksek Sülfidasyon, Hidrotermal Alterasyon, Alünit, Kaolinit, Enarjit, High Sulphidation, Hydrothermal Alteration, Alunite, Kaolinite, Enargite
Yazarlar
  • NİHAL ÇEVİK
  • ŞÜKRÜ KOÇ
Paylaş: