TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

ŞIRNAK-CİZRE YÖREL YERLEŞİM ALANI İÇERSİNDEKİ HEYELANLAR - OLASI HEYALAN RİSK ANALİZİ VE HARİTALANMASI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Şırnak-Cizre, jeomekanik,, jeorisk, duraylılık, risk haritalama Şırnak-Cizre, geomechanic, georisk , stability, risk mapping
Yazarlar
  • YILDIRIM İSMAİL TOSUN
  • YAKUP ANIT
Paylaş: