TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

TOSYA İLE HAVZA ARASINDAKİ BÖLGENİN MORFOLOJİK GELİŞİMİNDE KUZEY ANADOLU FAYININ ETKİLERİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Kuzey Anadolu Fayı, Morfoloji, Morfometrik analiz North Anatolian Fault, Morphology, Morphometric analysis
Yazarlar
  • OKAN TÜYSÜZ
Paylaş: