TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

HAYMANA HAVZASI (ANKARA, TÜRKİYE) ÜST MAASTRİHTİYEN SINIR TABAKALARINDA BENTİK FORAMİNİFER MORFOTİPLERİNİN DAĞILIMI İLE İLGİLİ İLK BULGULAR

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Derin denizel bentik foraminifer, geç Maastrihtiyen, Haymana Havzası, morfotip analizi Deep sea benthic foraminifera, Haymana Basin, late Maastrichtian, morphotype analysis
Yazarlar
  • EZGİ VARDAR
  • SEVİNÇ ÖZKAN ALTINER
Paylaş: