TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

LÜTESİYEN-PRİYABONİYEN (EOSEN) YAŞLI PLANKTONİK FORAMİNİFERLERİN DURAYLI İZOTOP PALEOEKOLOJİSİ (ISPARTA KB’SI, TÜRKİYE)

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Duraylı İzotop Analizi, Lütesiyen-Priyaboniyen, Ostrakod, Planktonik foraminifer, GB Türkiye Stable isotope analysis, Lutetian-Priabonian, Ostracoda, Planktonic foraminifera, SW Turkey.
Yazarlar
  • DENİZ İBİLİOĞLU
Paylaş: