TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

AKIN – TAŞKONAK KÖYLERİ (GÜNEYDOĞU VAN) DOLAYINDA YÜZEYLEYEN SERRAVALİYENTORTONİYEN (ORTA-GEÇ MİYOSEN) VAN FORMASYONU ÇÖKEL KAYAÇLARININ MİKROFASİYESLERİ VE MİKROPALEONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Van formasyonu, Serravaliyen – Tortoniyen, Mikrofasiyes, Mikropaleontoloji The Van formation, Serrvalian–Tortonian, Microfacies, Micropalaeontology
Yazarlar
  • ELVAN DEMİRCİ
  • SEFER ÖRÇEN
Paylaş: