TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

GEÇ JURA-ERKEN KRETASE YAŞLI BERDİGA FORMASYONUNUN MİKROFASİYES ANALİZİ VE ÇÖKELME ORTAMI, AYRALAKSA YAYLASI (TRABZON), DOĞU PONTİDLER KUZEY ZON

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Doğu Pontidler, Kuzey Zon, Berdiga Formasyonu, Mikrofasiyes, Platform Karbonatları, Çökelme ortamı Eastern Pontides, Northern Zone, Berdiga Formation, Microfacies, Platform Carbonates,Sedimentary Environment
Yazarlar
  • MERVE YILDIZ
  • MEHMET ZİYA KIRMACI
  • RAİF KANDEMİR
  • KEMAL TASLI
Paylaş: