TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

GEÇMİŞ DÖNEM TOPRAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Paleosol, jeolojik zamanlar, sedimanter belirteç Paleosols, geological times, sedimentary indicator
Yazarlar
  • SONAY BOYRAZ ASLAN
Paylaş: