TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

TÜRKİYE KIYILARINDAKİ GÜNCEL SEDİMANLARDA HOLOSEN-ANTROPOSEN SINIRINA DAİR MUTLAK YAŞ VERİLERİYLE DESTEKLENEN İLK BULGULAR

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Ağır metal analizi, Antropojenik kirlilik, Antroposen, Karadeniz, Marmara. Heavy metal analysis, anthropogenic pollution, Anthropocene, Black Sea, Sea of Marmara
Yazarlar
  • AKIN ALAK
  • ÖKMEN SÜMER
Paylaş: