TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

BOR YATAKLARI İÇEREN NEOJEN HAVZALARININ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ, BATI ANADOLU, TÜRKİYE

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Neojen bor havzaları, İzmir-Balıkesir Transfer Zonu, Menderes Metamorfik Kompleksi, bor yatakları, Batı Anadolu, Neogene borate basins, İzmir-Balıkesir Transfer Zon, Menderes Metamorphic Complex, Borate Deposits, West Anatolia, Turkey
Yazarlar
  • CAHİT HELVACI
Paylaş: