TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

TETİS KUŞAĞINDA ORTA PERMİYEN’DE YİTİM-ZONU ÜSTÜ OFİYOLİTİ OLUŞUMU (YENİŞEHİR ÖRNEĞİ, BURSA, KB TÜRKİYE) VE ÖNEMİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Yitim zonu üstü ofiyoliti, Orta Permiyen, Yığışım Karmaşası, Pontidler, Tetis Kuşağı,Permian suprasubduction-zone ophiolite, subduction initiation, metamorphism, Pontides, Tethyan belt
Paylaş: