TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

ORTA TOROSLARIN MİYOSEN PALEOCOĞRAFYASININ PALEOMANYETİZMA YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ORTAYA KONULMASI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Paleocoğrafya, paleomanyetizma, Orta Toroslar, denizel havzalar, karasal havzalar,Paleogeography, paleomagnetism, Central Tauride, marine basins, continental basins
Yazarlar
  • AYTEN KOÇ
  • DOUWE J. J. VAN HİNSBERGEN
  • COR G. LANGEREİS
  • JAN WİLLEM ZACHARİASSE
Paylaş: