TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

KIVRIMLI SEKANSLARDAKİ DARALMA ORANI HESABI VE MANYETİK DUYARLILIK ANİZOTROPİSİ (AMS) ARASINDAKİ İLİŞKİ: HAYMANA HAVZASI, ORTA ANADOLU’DAN BİR VAKA ÇALIŞMASI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Manyetik duyarlılık anizotropisi, balanslanmış kesit daralma oranı, Haymana Antiklinali, Orta Anadolu.Anisotropy of magnetic susceptibility, balanced cross-section, shortening ratio, Haymana Anticline, Central Anatolia.
Yazarlar
  • ERHAN GÜLYÜZ
  • MURAT ÖZKAPTAN
Paylaş: