TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

MARMARA DENİZİ’NİN GEÇ KUVATERNER KRONOSTRATİGRAFİSİ: AKDENİZ İLE SU BAĞLANTILARINA DAİR BULGULAR

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Marmara Denizi, Geç Kuvaterner, Akdeniz, sediman karotu, Denizel İzotop Katları,Sea of Marmara, Late Quaternary, Mediterranean Sea, sediment core, Marine Isotope Stages
Yazarlar
  • KÜRŞAT KADİR ERİŞ
  • MEHMET NAMIK ÇAĞATAY
  • GÜLSEN UÇARKUŞ
  • NURETTİN YAKUPOĞLU
  • BURAK YALAMAZ
Paylaş: