TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

KİMYASAL YÖNTEMLERLE KUMTAŞI-ŞEYL REZERVUARLARINDA KİL KARAKTERİZASYONU VE SMEKTİT-İLLİT DÖNÜŞÜMÜNE BAĞLI OLARAK HİDROKARBON OLUŞUM ZONUNUN BELİRLENMESİNE TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK: HAYMANA FORMASYONU, TUZ GÖLÜ HAVZASI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Kumtaşı, şeyl, diyajenez, rezervuar, hidrokarbon, kil mineralleri, XRD, NMR,Sandstone, shale, diagenesis, reservoir, hydrocarbon, clay minerals, XRD, NMR
Yazarlar
  • MİTHAT EMRE KIBRIS
  • AYLİN GEÇER
  • AYNUR BÜYÜKUTKU
  • PAULO SA CAETANO
  • FERNANDO TAVARES ROCHA
Paylaş: