TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

MORDOĞAN FAYI: KİNEMATİĞİ, JEOLOJİK EVRİMİ VE TEKTONİK ÖNEMİ, KARABURUN YARIMADASI, İZMİR

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Mordoğan Fayı, kinematik analiz, reaktivasyon, Karaburun Yarımadası, İzmir,Mordoğan Fault, kinematic analsysis, reactivation, Karaburun Peninsula, İzmir
Yazarlar
  • HAVVA NESLİHAN KIRAY
  • HASAN SÖZBİLİR
  • MÜGE OSKAY ULUTAŞ
Paylaş: