TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

KUZEY ANADOLU FAYININ BATISINDA, FREKANSA BAĞLI S-DALGALARININ SÖNÜMLENMESİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Sismik sönümlenme, KAFZ, koda dalga analizi, Akustik Işınımsal Yayılma Teorisi, kabuk heterojenitesi,Seismic Attenuation, NAFZ, coda wave analysis, Radiative Transfer Theory, crustal heterogenity.
Yazarlar
  • GİZEM İZGİ
  • TUNA EKEN
  • PETER GAEBLER
  • TUNCAY TAYMAZ
Paylaş: