TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

KARSTİK ORTAMLARDA YERALTISUYUNA BAĞIMLI EKOSİSTEMLERİN KORUNMASINA YÖNELİK EKOHİDROLOJİK YAKLAŞIM: AVLAN SULAK ALANI (ANTALYA)

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Karst, ekohidroloji, ekosistem, yeraltısuyu, Avlan Gölü,Karst, ecohydrology, ecosystem, groundwater, Avlan Lake.
Yazarlar
  • BAŞAK YAMAN
  • İZEL KOÇAK
  • MEHMET EKMEKÇİ
Paylaş: