TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

MODFLOW-2005 NÜMERİK MODELLEME METODU İLE YERALTISUYU POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ALAŞEHİR(MANİSA) ÖRNEĞİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Alüvyon akifer, yeraltısuyu seviyesi, beslenme ve boşalım, Türkiye,Alluvial aquifer, groundwater level, recharge and discharge, Turkey
Yazarlar
  • MURAT OZAN ÖZDAYI
  • CELALETTİN ŞİMŞEK
  • GÖKMEN TAYFUR
  • ALPER BABA
Paylaş: