TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

ESKİŞEHİR GRABENİ’NİN STRATİGRAFİSİ, JEOKRONOLOJİSİ VE PALEOKLİMATOLOJİSİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Duraylı izotoplar, Eskişehir Fay Zonu, Eskişehir Grabeni, OSL tarihlendirmesi,Paleoklimatoloji,Eskişehir Graben, Eskişehir Faultzone, Stableisotopes, OSL dating. Paleoclimatology.
Yazarlar
  • FARUK OCAKOĞLU
  • SERKAN AKKİRAZ
Paylaş: