TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

TÜRKİYE KIYILARININ BİLİNMEYEN JEOLOJİK MİRASI: KUVATERNER KIYI EOLİNİTLERİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Eolinit, fosil kumul, rizolit, paleosol, paleorüzgar,Eolianite, fossil dune, rhizolith, paleosol, paleowind.
Yazarlar
  • AHMET EVREN ERGİNAL
Paylaş: