TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

BİGA YARIMADASINDA (KB ANADOLU) EOSEN MAGMATİZMASININ KALKALKALİNDEN ALKALİNE DEĞİŞİMİNİN PETROLOJİK VE JEOKİMYASAL KANITLARI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Biga Yarımadası, Eosen, Petroloji, Kalkalkalin, Alkalin,Biga Peninsula, Eocene, petrology, Calc-alkaline, Alkaline.
Yazarlar
  • OYA ERENOĞLU
  • MUSTAFA BOZCU
Paylaş: