TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

ORHANELİ VOLKANİK BÖLGESİNDE (KB TÜRKİYE) BİR ARADA GÖZLEMLENEN ASİDİK VE BAZİK LAVLARIN KÖKENİ, EVRİMİ VE YAŞI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Orhaneli volkanik alanı, Jeokimya, Sr-Nd izotop, K/Ar yaş, Litosferik manto,Orhaneli volcanic field, Geochemistry, Sr-Nd isotope, K/Ar age, Lithospheric mantle.
Yazarlar
  • ISİL NUR GURASLAN
  • SAFAK ALTUNKAYNAK
Paylaş: