TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

KİLLİ KAYALARDA İLERLEYİŞ GÖSTEREN YENİLME MEKANİZMALARININ ÜÇ-BOYUTLU AYRIK MODELLEME YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : DEM, makaslama bantı, mikro çatlaklanma, killi kayalar, ilerleyiş gösteren yenilme,DEM, shear band, microcracking, argillaceous rocks, progressive failure.
Yazarlar
  • ÖZGE DİNÇ GÖĞÜŞ
  • LUC SCHOLTèS
Paylaş: