TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

SİSMİK YORUMLAMA VE PALEOSTRES VERİLERİNE DAYANILARAK FETHİYE-GÖCEK KÖRFEZİ’NİN AKTİF TEKTONİĞİ VE KİNEMATİĞİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Fethiye-Burdur Fay Zonu, Pliniy-Strabo Hendeği, Aktif Fay, Kinematik Analiz, Fethiye-Göcek Körfezi,Fethiye-Burdur Fault Zone. Pliny-Strabo Trench, Active Faults, Kinematic Analysis, Fethiye-Göcek Bay.
Yazarlar
  • LEVENT TOSUN
  • ULAŞ AVŞAR
  • ÖZGÜR AVŞAR
  • DERMAN DONDURUR
  • NURETDİN KAYMAKCI
Paylaş: