TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

BİYOSTRATİGRAFİ VE PALEOCOĞRAFYA: SIĞ BENTİK ZONLARI NEO-TETİS VE DİĞER BÖLGELERDE NASIL UYGULARIZ?

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Paleojen, Neojen, iri bentik foraminifer, standart biyostratigrafi, paleobiyocoğrafya,Paleogene, Neogene, larger foraminifera, standard zonation, palaeobiogeography.
Yazarlar
  • CESARE ANDREA PAPAZZONİ
Paylaş: