TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

ORTA PALEOZOYİK TABAKALARININ KORELASYONU: GSSPS, BİYO-OLAYLAR, ÇOKLU YAKLAŞIMLAR VE HATALAR

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Orta Paleozoyik, korelasyon, stratigrafi, GSSP, çoklu yaklaşım,Mid-Palaeozoic, correlation, stratigraphy, GSSP, multi-proxy.
Yazarlar
  • LADİSLAV SLAVİK
Paylaş: