TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

YÜĞLÜK DAĞI (BOLKAR DAĞLARI) KUZEY BÖLGESİNDE YÜZEYLEYEN ÜST PALEOSEN-EOSEN BİRİMLERİNİN STRATİGRAFİSİ VE MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ, ORTA TOROSLAR

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Bolkar Dağları, Geç Paleosen-Eosen, Bentik-planktonik foraminifer,Bolkar Mountains, Late Paleocene-Eocene, benthic-planctonic foraminifera.
Yazarlar
  • SÜLEYMAN KUNTER KUNT
  • HAYATİ KOÇ
Paylaş: