TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

TETİS GÜNEY ŞELFLERİNDE (TUNUS) EOSEN SIĞ DENİZEL KAYITLAR: İRİ BENTİK FORAMİNİFERLER (BAŞLICA ORTHOPHRAGMİNİDLER)

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Orthophragminidler, iri bentik foraminiferler, Eosen, El Garia Formasyon, Tunus,Orthophragminids, larger benthic foraminifera, Eocene, El Garia Formation, Tunisia.
Yazarlar
  • ALİ OSMAN YÜCEL
  • ERCAN ÖZCAN
  • KAMEL BOUKHALFA
  • MOHAMED SOUSSİ
  • ARAL İ. OKAY
Paylaş: