TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

İSTANBUL’UN TIBBI JEOLOJİK RİSK ZONLARI: ÖN ÇALIŞMA

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Tıbbi Jeolojik risk zonu, kentleşme, halk sağlığı, arazi kullanım planlaması,İstanbul Büyük Şehir Belediyesi,Medical geological risk zone, urbanization, public health, planning of land use, Istanbul Metropolitan Municipality.
Yazarlar
  • YÜKSEL ÖRGÜN
  • CEMİLE ERARSLAN
Paylaş: