TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Karaduvar (Mersin) Tarım Topraklarındaki Bazı Ağır Metallerin Kökeni ve Dağılımının Faktör Analizi ve CBS Yardımıyla Belirlenmesi

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • MEHMET ALİ KURT
  • CÜNEYT GÜLER
  • MUSA ALPASLAN
  • ABİDİN TEMEL
Paylaş: