TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Rhodiapolis Antik Kenti’nin Arkeosismolojik Özellikleri (Kumluca-Antalya) (Archaeosısmologıcal Features Of Rhodıapolıs Ancıent Cıty (Kumluca-Antalya)

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • MEHMET ERKAN KARAMAN
  • GÜLŞEN ELMAS
Paylaş: