TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Ankara’nın Batısındaki Plio-Kuvaterner Zeminlerin Yer Etkilerinin Mikrotremör Çalışmalarına Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • M.K. KOÇKAR
  • H. AKGÜN
Paylaş: