TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Türkiye’deki Kuvaterner Paleobuzullarının Kozmojenik Yaş Tayini ve Paleoiklimsel Değerlendirmeleri

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • NAKİ AKÇAR
  • CONRADİN ZAHNO
  • VURAL YAVUZ
  • SUSAN IVY-OCHS
  • PETER KUBIK
  • MARCUS CHRISTL
  • CHRİSTİAN SCHLÜCHTER
Paylaş: