TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Afyon Zonu’nundaki Erken Devoniyen Asidik Magmatizmaya ait jeolojik, jeokimyasal ve jeokronolojik ön bulgular

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • CÜNEYT AKAL
  • OSMAN CANDAN
  • OSMAN ERSİN KORALAY
  • ARAL OKAY
  • ROLAND OBERHÄNSLI
  • FUKUN CHEN
Paylaş: