TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Jeomorfolojik Koşulların Bir Parametre Haritası Olarak Heyelan Duyarlılık Değerlendirmelerine Uygulanması: Melen Boğazı (Düzce)

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • T. GÖRÜM
  • H.A. NEFESLİOĞLU
Paylaş: