TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Üst Triyas Sığ Denizel Karbonat İstiflerinde Sedimanter Devirsellik ve Mikropaleontolojik İncelemeler (Orta ve Batı Toroslar, Türkiye)

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • BURCU COŞKUN TUNABOYLU
  • DEMİR ALTINER
Paylaş: