TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Alaşehir ve Büyük Menderes Grabenlerinde Miyosen Dolgularının Manyetostratigrafisi ve Tektonik Sorunlara Katkısı

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Yazarlar
  • ŞEVKET ŞEN
  • GÜROL SEYİTOĞLU
Paylaş: