TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Güvem Havzası (Orta Anadolu) Erken Miyosen Gölsel Çökellerinin Palinolojisi Palynology of Lower Mıocene Lacustrıne Sedıments of the Guvem Basın (Central Anatolıa)

Bildiri Türü : Poster Bildiri
Yazarlar
  • NURDAN YAVUZ IŞIK
Paylaş: