TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Pliyosen Yaşlı Gelinkaya Formasyonunun (KD-Erzurum) Sedimantolojik Özellikleri ve Depolanma Ortamı Sedimentological Features and Depositional Environment of the Pliocene Aged Gelinkaya Formation (NE-Erzurum)

Bildiri Türü : Poster Bildiri
Yazarlar
  • EZHER TAGLİASACCHİ
Paylaş: