TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Susurluk (Balıkesir) Cu-W Skarn Yataklarının Granat ve Piroksen Bileşimleri Garnet and Pyroxene Compositions of the Cu-W Skarn Deposits in Susurluk (Balıkesir)

Bildiri Türü : Poster Bildiri
Yazarlar
  • AYŞE ORHAN
  • HALİM MUTLU
Paylaş: