TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Hafik (Sivas Kuzeydoğusu) Kömürlerinin Organik Jeokimyasal Ve Organik Petrografik Özellikleri The Organıc Geochemıcal And Organıc Petrographıc Characterıstıcs Of Coal In The Hafık Regıon (North-East Sivas)

Bildiri Türü : Poster Bildiri
Yazarlar
  • NAZAN YALÇIN ERİK
  • SELİN KAYGISIZ
Paylaş: