TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Google Earth® ile Ön Jeoloji Haritalarının Yapımı ve Önceki Haritaların Kontrolü: Isparta (GB Türkiye) Örneği Making Preliminary Geological Maps and Controlling Previous Maps with Google Earth®: An Example from Isparta (SW Turkey)

Bildiri Türü : Poster Bildiri
Yazarlar
  • MUHİTTİN GÖRMÜŞ
  • KUBİLAY UYSAL
  • JAN KRESTEN NIELSEN
Paylaş: